Taloyhtiön tavoiteohjelma

Taloyhtiön tavoiteohjelma on taloyhtiön strategia eli tulevaisuussuunnitelma. Korjausasioiden lisäksi tavoiteohjelmaan kirjataan muitakin taloyhtiössä tärkeiksi koettuja pitkän tähtäimen asioita ja tavoitteita.

Mitä hyötyjä tavoiteohjelmasta on taloyhtiölle, osakkaille, asukkaille, hallitukselle ja yhteistyökumppaneille?

 • Pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus
 • Kiinteistön arvon säilyminen
 • Vaikuttamiskanava ja osallistuminen
 • Yhteisöllisyys ja asumistyytyväisyys

Hallitus ja isännöitsijä valmistelevat tavoiteohjelmatyöskentelyn

 • Päätös tavoiteohjelman valmistelusta
 • Tavoitteet
 • Työskentelyn vaiheet ja aikataulu
 • Yhteenvedot

Osakkaat ja asukkaat tuottavat sisältöä

 • Osakas/asukaskysely
 • Osakas/asukastilaisuudet

Yhtiökokous hyväksyy

 • Päätös taloyhtiön tavoiteohjelman hyväksymisestä

Aiheita voivat olla esim:

 • Peruskorjaukset ja energiatehokkuus
 • Ulkoisen ilmeen ja piha-alueiden kehittäminen
 • Turvallisuus, rauhallisuus, esteettömyys
 • Asukaspalvelut
 • Asukkaiden yhteistoiminta
 • Sisäinen viestintä
 • Imago ja ulkoinen viestintä
 • Johtaminen ja hallinto

Kiinnostuitko? Tiedustele tavoiteohjelmasta lisää omalta isännöitsijältäsi.