Erityinen kumppani ainutlaatuisille asiakkaille

Arvot ja asiakaslupaus

Meillä on vahva, nykyaikainen näkemys isännöinnin ja asumisen kehittämisestä. Hyvä isännöinti luo sujuvaa ja viihtyisää asumista sekä kohottaa kiinteistön ja asuntojen arvoa. Teemme työtämme intohimolla, tinkimättömästi ja asiakkaan kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Täyden palvelun isännöitsijätoimistona hoidamme kaikki isännöinnin prosessit oman ammattitaitoisen henkilöstömme avulla. Sähköiset työkalumme mahdollistavat ajantasaisen tiedonkulun ajasta ja paikasta riippumatta

Palvelut

  • Isännöinti on toiminnan ydinprosessi. Isännöintiä tukee osaava ja monipuolinen tukiorganisaatio.

  • Taloushallinto, kirjanpito ja vuokranvalvonta tuottavat tavanomaista monipuolisempia raportteja hallituksen käyttöön. Raportointi noudattaa hallituksen kokousrytmiä. Kokoukset ovat tehokkaita, kun hallituksen on helppo perehtyä keskeisiin talouden seurantalukuihin jo ennen kokousta. Kokouksissa voidaan keskittyä taloyhtiötä kehittäviin asioihin.

  • Tekninen isännöinti huolehtii tuotteistetun toimintamallin avulla osakkaiden muutostöiden valvonnasta. Olemme tähän mennessä ottaneet vastuun yli tuhannen osakasmuutostyön valvonnasta. Yksityiskohtaiset sähköisesti arkistoidut raportit valokuvineen ja yhteenvetoineen on helppo toimittaa niitä tarvitseville tahoille. Lisäksi teemme tutkimuksia, lausuntoja ja rakennuttamistehtäviä sopimuksen mukaan.

  • Kulutusseuranta havaitsee poikkeamat lämmön, veden ja sähkön kulutuksessa. Havainnollinen kulutuksen seurantaraportointi on säännöllistä ja tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopealla aikataululla.

  • Taloyhtiön tavoiteohjelma on palvelu taloyhtiön monipuoliseksi kehittämiseksi. Tavoiteohjelma on hallituksen ja isännöitsijän yhdessä valmistelema ja yhtiökokouksen hyväksymä taloyhtiön strateginen suunnitelma. Lue lisää

  • Hallinnollinen projektinjohto peruskorjaushankkeiden yhteydessä varmistaa haastavienkin hankkeiden onnistuneen läpimenon. Isännöinti Rantamäki huolehtii vuosittain kymmenien isojen ja pienempien korjaushankkeiden sujuvasta etenemisestä. Vanhojen arvotalojen peruskorjaus on vaativa kokonaisuus, jossa tarvitaan osaavien ammattilaisten yhteistyötä ja hyvää johtamista.

Henkilökunta

Taloyhtiön yhteistyöverkostossa työskentelee useita ammattilaisia. Jokaisella isännöimällämme taloyhtiöllä on oma talotiimi. Kirjoita taloyhtiösi osoite oheiseen kenttään, valitse oikea taloyhtiö ja hakukone näyttää oman taloyhtiösi asiantuntijat yhteystietoineen.

Isännöinti
Kiinteistöassistentti
Kirjanpitäjä
Vuokranvalvoja
Huolto

Freese Oy

Lallukan rakennussuojelulailla suojellun taiteilijakodin peruskorjaukseen ja restaurointiin osallistunut Arkkitehtitoimisto Freese Oy.

Olen Simo Freese, hankkeen pääsuunnittelija sekä Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön hallituksen jäsen. Työ valmistui syksyllä 2016. Taloa, joka rakennettiin aikanaan vuodessa (valmistui 1933), korjattiin seitsemän vuotta. Arvorakennuksen restaurointi on luovaa työtä, joka perustuu tietoon ja näkemykseen. Siinä missä pääsuunnittelijalla on oltava visio rakennustyön tavoitteista, mahdollisuuksista ja keinoista kokonaisuutena, pitää isännöitsijällä olla varma käsitys hankkeen kulusta ja mahdollisista sudenkuopista, sekä halllita taloudenpito, joka Lallukan tapauksessa piti sisällään runsaasti myös rahoitushakemusten tekemistä ja seurantaa. Isännöitsijä on taiteilijakotisäätiön taloudenpidon ja talon arkisen hallinnon avainhenkilö. Hän valmistelee yhdessä asiamiehen kanssa säätiön hallituksen päätettäviksi mm. budjetit ja tilinpäätökset. Lallukka on erityislaatuinen taiteilijayhteisö, jossa isännöitsijäkin on yksi ”lallukkalaisista”. Peruskorjauksen aikana isännännöitsijän on pystyttävä yhteistyöhön hankkeen osapuolten kanssa kaikissa olosuhteissa. Rantamäki Oy:n Juha Lundén suoriutui tehtävästä ihailtavan määrätietoisesti. Lallukassa pääsuunnittelijan työtä auttoi se, että isännöitsijä, rakennuttaja ja valvovat viranomaiset luottivat arkkitehdin näkemykseen. Isännötsijän työpanos korostuu suuressa peruskorjaushankkeessa, jossa huolella tehdyt rahoitusjärjestelyt, tarkasti kilpailutetut urakat ja niiden kustannusseuranta ratkaisevat säätiön toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Taitelijakodin näkökulmasta rutinoitunut isännöinti on välttämättömyys, jonka on pelattava tilanteessa kuin tilanteessa. Hyvä isännöinti ei ehkä näy ulospäin, mutta sen puute pian kyllä! Näkemykseni Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy:stä yhteistyökumppanina: ammattitaitoinen, asiakaslähtöinen, lähellä.

Simo Freese

Arkkitehti

Tony Ekman

Auktorisoitu isännöitsijä

Isännöintialalle on luotu uusi ammattipätevyyttä osoittava henkilökohtainen auktorisointi.

Isännöitsijän auktorisoinnin edellytyksiä ovat: vähintään kolmen vuoden kokemus päätoimisesta isännöinnistä, isännöintialan peruskoulutus, mielellään ammatti-isännöitsijän tutkinto AIT sekä kokemusta taloyhtiöiden korjaus- ja muiden hankkeiden johtamisesta, sekä alan säädösten ja juridiikan hallitseminen sekä osaamisen pitäminen ajan tasalla jatkuvalla kouluttautumisella. Osaaminen todennetaan vaativassa tentissä. Auktorisoitu isännöitsijä sitoutuu toimimaan alan eettisten sääntöjen mukaan ja valvontamenettelyyn. Auktorisoinnin myöntää Isännöitsijöiden auktorisointiyhdistys ISA ry.

Sähköiset palvelut

Yhteistyökumppanimme

Isännöitsijä toimii laajassa ammattilaisverkostossa, jossa kuhunkin tilanteeseen haetaan sopivin yhteistyötaho. Onko sinulla huippupalvelu tai –idea, josta toivoisit meidän kuulevan?