Arvot ja asiakaslupaus

Meillä on vahva, nykyaikainen näkemys isännöinnin ja asumisen kehittämisestä. Hyvä isännöinti luo sujuvaa ja viihtyisää asumista sekä kohottaa kiinteistön ja asuntojen arvoa. Teemme työtämme intohimolla, tinkimättömästi ja asiakkaan kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Täyden palvelun isännöitsijätoimistona hoidamme kaikki isännöinnin prosessit oman ammattitaitoisen henkilöstömme avulla.

Strateginen toiminta

Strategiamme pohjautuu aitoon ja luottamukselliseen yhteistyöhön asiakasyhtiöidemme kanssa. Näkemyksemme mukaan asiakas ja yritys menestyvät yhdessä. Pyrimme pitkäaikaisiin asiakkuuksiin laatutietoisten arvokiinteistöjen kanssa.

Laatuajattelu

Tasainen laatu ratkaisee menestyksen. Yhtenäistämme toimintamalleja ja seuraamme asiakastyytyväisyyttä. Hioutuneet toimintamallit tekevät isännöinnistä, hallitustyöskentelystä ja asumisesta sujuvaa ja mutkatonta. Sähköiset työkalumme mahdollistavat ajantasaisen tiedonkulun ajasta ja paikasta riippumatta. Rakennamme asiantuntija- ja kumppanuusverkostoamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme vaativiin erityistarpeisiin.

Toimintaympäristön huomioiminen

Rakennusten lisäksi huolehdimme myös ihmisistä, yhteisöistä ja ympäristöstä. Isännöinti edistää asumisviihtyvyyttä ja asumiseen liittyvää hyvinvointia. Panostamme laadukkaaseen viestintään, toteutamme osakas- ja asukaskyselyitä sekä autamme taloyhtiöitä tunnistamaan kulloinkin keskeisimmät kehittämisalueet. Isännöinti vaikuttaa myös ympäristöön. Luomme uusia toimintamalleja, jotka edistävät ympäristötietoisuuden lisääntymistä ja ympäristötekoja niin omassa toimistossamme kuin asiakasyhtiöissäkin.

Henkilökunnan ratkaiseva merkitys

Tiedämme, että oman henkilöstömme työhyvinvointi on hyvän asiakaspalvelun kivijalka. Sitoutunut henkilökuntamme osallistuu yrityksen toiminnan kehittämiseen, pidämme säännöllisesti yhteisiä kehityspäiviä ja panostamme henkilökunnan työkyvyn edistämiseen monin eri tavoin.